Bestyrelsen

Den nye bestyrelse efter  generalforsamlingen 24-02-2020:

Bent Kongshøj fortsætter som formand.

Lene Pedersen fortsætter som næstformand, medlemsliste, udflugten.

Gert Pilgaard Christensen, (nyvalgt) kasserer

Britta Junge fortsætter som sekretær og IT 

Jens Ole Steen fortsætter som bestyrelsesmedlem, Indkøb, udflugten.

Jens Olufsen (genvalgt) suppleant, kontakt til Vestjyllands Kunstpavillon.

Birgitte Viisholm Søe (nyvalgt) suppleant

 

Valgt til revisorer for 1 år blev:

Kirsten Holck Pape (genvalgt)

Tonny Faurby (genvalgt)

Medlemskontingent

KONTINGENT bedes indbetalt inden 31.3 på

1) medlemskontoen: 7670 0006159110 - husk tydeligt navn!

2) eller på MobilePay: 583971 - husk tydeligt navn!