Bestyrelsen

Den nye bestyrelse efter  generalforsamlingen 24-02-2020:

Bent Kongshøj fortsætter som formand.

Lene Pedersen fortsætter som næstformand, medlemsliste, udflugten.

Gert Pilgaard Christensen, (nyvalgt) bestyrelsesmedlem

Britta Junge fortsætter som sekretær og IT (varetager sekretærfunktioner fra Island)

Birte Pedersen tidligere suppleant varetager sekretæropgaver indtil Britta er tilbage

Jens Ole Steen fortsætter som bestyrelsesmedlem, Indkøb, udflugten.

Jens Olufsen (genvalgt) suppleant, kontakt til Vestjyllands Kunstpavillon.

Birgitte Viisholm Søe (nyvalgt) suppleant

 

Valgt til revisorer for 1 år blev:

Kirsten Holck Pape (genvalgt)

Tonny Faurby (genvalgt)