Nyhedsbrev august 2019

Nyhedsbrev august 2020 fra Kunstforeningen for Ringkøbing og Omegn
v/ formanden Bent Kongshøj

Fra ferniseringen med Bjarne Winther Troelstrup

”Jeg debuterede på værtshuset Laurids Betjent i København engang i slutningen af 50 -erne”

Sådan starter Bjarne W. Troelstrup sit ”Lebenslauf”. – Og det lyder da romantisk som taget ud af operaen La Boheme. – Eller skal vi stile højt og tænke på Picasso, som på samme måde betalte værtshusregningen med en hurtig blyantstegning, som i dag er millioner værd. – Tja, hvem ved, om der er nogen som gør deres livs investering ved at købe ét af de udstillede kunstværker!

Men Bjarne W. Troelstrup bevægede dig hurtigt fra værtshuset ind på de etablerede udstillingshaller med og uden bonede gulve: ”Den Frie” til deres sommerudstilling, ”Kunstnernes Efterårsudstilling” og Charlottenborgs Forårsudstilling. – Så hele året var dækket ind, og netop 1960-erne med den buldrende samfundsomstilling til moderne industriliv gav også grobund for en bredere forståelse for det abstrakte og geometriske udtryk, som de dengang unge kunstnere dyrkede.  

På mange måder indfangedes tidens sammenstød i bygningsstrukturer, vejanlæg, livsomstilling, materialer,og det ses i de geometriske figurer, de eksperimenterende farvesætninger og stramme, nærmest arkitektoniske streger i de udstillede kunstværker.

Bjarne W. Troelstrup beskriver det som ”bevidst at sætte snævre grænser for mit maleri og min grafik.”…  Nok lidt som begrænsningerne i Dogmefilmene eller snarere von Triers ”fem benspænd” til Jørgen Leth, der også samler op på et kunstværk ”Det perfekte menneske” fra 1960-erne og bærer det ind i det nye årtusind, fordi det har bærekraft hele vejen med de mange påvirkninger undervejs.

Bjarne W. Troelstrup var medstifter af kunstnersammenslutningen PRO, der vel både kan stå for PROGRESSIV og i samtiden PROVOKERENDE, men hertil kan knyttes den nye betydning af ordet PRO, nemlig PROFESSIONEL!  Og selv om billederne udspringer af omskiftelighed og modernitet, er der en fantastisk ro over billerne, både når vi som her ser dem sammenbragt og når vi tager det enkelte maleri: Balancen er perfekt både i den stramme komposition, i linjeføring og i farvespillet.  Fra PRO til RO !

Stor Tak til Bjarne W. Troelstrup, som ville dele sin arbejdsdisciplin og arbejdsglæde med os som en fejring af 85 års dagen tidligere på året.

Udstillingen kan ses i Rådhushallen Ringkøbing frem til 27. august 2020.

 

 

Og så minder vi om :    

Tilmelding til Kunstforeningens Efterårsudflugt 7. september 2019

Kunstforeningen for Ringkøbing og Omegn inviterer igen i år til udflugt.
Datoen er den 7. september og vil gå til Silkeborg Bad.
Her vil vi se to forskellige udstillinger:
Sommerlandets arkitektur – drømmen om det gode liv. (Rundvisning)
Vejen til Moskva – en udstilling med tekstiler.
Der vil være tid til at gå rundt og se parken og de mange skulpturer.

Prisen er 450 kr.
Tilmelding senest den 20. august 2019 til Lene Pedersen:
på MAIL  
lene.p.1950@gmail.com eller på SMS  2448 2142.
Indbetaling på konto: 7670-0006159110 (Landbobanken)


Program:
9.00 afgang fra Museumspladsen
10.30-11.30 Rundvisning til udstillingen: Sommerlandets arkitektur – drømmen om det gode liv.
12.00-13.00 Frokost (sandwich, vand/øl)
13.00-14.30 Mulighed for at se udstillingen: Vejen til Moskva (tekstiler) og de mange skulpturer i parken.
14.30 Afgang fra Silkeborg Bad til Galleri Moderne i Silkeborg, hvor der vil være fernisering på en udstilling af Peter Brandes.
17.30 Senest ankomst til Ringkøbing.
Der vil undervejs blive serveret kaffe og the i bussen samt et rundstykke.


 

Nyt fra vore naboer:

Fernisering på Vestjyllands Kunstpavillon/ Arne Haugen Sørensen Museum i Videbæk lørdag den 17. august kl. 14

med kunstværker i tilknytning til dobbelt bogudgivelse: ”Den store fortælling” fra Kunstforeningen Soli Deo Gloria, indlæg fra 10 biskopper. Og ”Korset og Himmelstigen” af Leo Tandrup og Arne Haugen Sørensen fra Forlaget Hovedland.

I og omkring museet kunstværker og installationer fra Teatret OM i forbindelse med dets 30 års jubilæum UR-NAT


 

Nyhedsbrev juli 2019

Kunstforeningen for Ringkøbing og Omegn. Nyhedsbrev juli 2019 / Bent Kongshøj, formand.

Gesamtkunstwerke? Normalt er betegnelsen siden Wagners operaer og sammen-kædningen af mange kunstarter i én fællesoplevelse. Moderne rockkoncerter kan vel gå under samme betegnelse, hvor lys, lyd og lugt fra øltelt og grillbaren går i ét med det bølgende menneskehav foran scenen. Måske blev det overgået i 1920-erne i Bakus havn, da hele Den Røde Armés Orkester, hele Sortehavsflådens hjemmeværende skibe, brandbiler og fabriksfløjter og et utal af marcherende og kørende soldater optrådte i en samlet forestilling. Dirigenten holdt sammen på alt med telegrafisters mellemkomst. Nej, jeg var ikke til Roskilde Festival, ej heller på valpladsen ved Rock i Ringkøbing, men fik en levende inspiration på min egen terrasse i den modsatte ende af byen. Uanset smag er sommeren fuld af events hvor alle sanser og kunstarter bringes i spil. Så find kalender og Facebook frem og invitér familie og venner til den danske sommers Gesamtkunstwerke. I kan jo starte meget lokalt!

Invitation til fernisering og udstilling med Bjarne Winther Troelstrups værker.
Fernisering lørdag den 3. august 2019 klokken 14-15.30 i Rådhushallen Ringkøbing, hvor kunstneren vil være til stede. Kunstforeningen er vært ved en lille forfriskning.
Udstillingen løber 3. – 27. august 2019.
 
Med 1934 i dåbsattesten har Bjarne Winther Troelstrup været med ”hele vejen” på den danske kunstscene.
Fra en ydmyg debut på værtshuset Laurids Betjent i København i slutningen af 1950erne hvor stilen var ekspressionistisk naturalisme, blev karrieren hurtig drejet til det abstrakt geometriske først på Den Frie’s sommerudstilling i 1961 og siden koncentreret om Charlottenborg, hvor Bjarne Winter Troelstrup blev medstifter af kunstnersammen-slutningen PRO. – For datidens unge stod PRO for progressiv, for ældre kunstkritikere for provokerende! Oliemaleriet blev suppleret med collager i tidens nye materialer vinyl og acryl, og bevægede Bjarne Winther Troelstrup i den abstrakt- konstruktivistiske retning, som har kunnet bære hele vejen ind i et nyt computergrafisk århundrede.
I hele produktionen har han arbejdet med malerier, skabt med en enkel billedopbygning, der er knyttet sammen af geometriske former, linier og farver. Billederne er klare og enkle, men rummer også spændinger, rytmer og mangfoldige lag.
Kunstforeningen er stolt af at kunne præsentere denne frontløber i dansk og international kunst, som bor i sit atelier i Husby i sommerhalvåret og i en kunstnerbolig i Nordsjælland om vinteren.

Kom og mød Bjarne Winther Troelstrup til ferniseringen lørdag den 3. august klokken 14-15.30.
 

Nabonyt
Internationalt Træskulptur-symposium gør igen havnen til samlingspunkt for kunstinteresserede i alle aldre med arbejdende værksteder fra mandag den 22. juli til lørdag den 27. juli 2019, hvor den officielle fernisering finder sted klokken 13.
Kunst i Slusen, Hvide Sande Art med Troels Trier. Søndag den 4. august 2019 åbnes afvandingsslusernes manøvregang for 14 dages kunstudstilling med Troels Trier, der udstillede i Ringkøbing Rådhushal oktober 2018. Han spiller solo på åbningsdagen fra kl. 18.00.
Janusbygningens censurerede sommerudstilling. Fernisering med Artist’s Talk søndag 4. august kl. 11.

Nyhedsbrev maj 2019

Nyhedsbrev maj 2019 fra Kunstforeningen for Ringkøbing og Omegn 
/v. Bent Kongshøj, formand.
 
Med maj kom lyset, men ikke varmen. Kom maj, du søde kolde….. Lyset er helt afgørende for kunstneren i produktionen og for publikum i oplevelsen af kunsten. Netop omkring Ringkøbing Fjord har det dobbelte lys fra hav og fjord fået kunstnerkolonier til at valfarte hertil ligesom på Skagen, især omkring Stadil Fjord, Søndervig og Nymindegab. (Snyd ikke jer selv for et kig ind i Nymindegab Museum med den flotte kunstsamling dér!) Vores næste kunstner, Hanne Schmidt, er netop vokset op på Stadilø, jeg fornemmer klart lysvirkningerne fra den opvækst i hendes kunstværker i dag. Som hun selv beskriver det: ” Malerisk er jeg optaget af stofligheden i mine billeder, af kontraster og af at fange lyset. Mine penselstrøg er ekspressive og mit farvevalg er koloristisk.” Det vil være tydeligt for enhver, når Kunstforeningen kan byde
 
Velkommen til fernisering på Hanne Schmidts udstilling ”RUM” i Ringkøbing Rådhushal fredag 24. maj 2019 kl. 16-17.30. 

Hanne Schmidt, som begyndte med at male portræt, bevægede sig derefter over i at male huse og bygninger i forfald. Gennem rum og interiør i alle mulige afskygninger, udsnit og kompositioner, er jeg optaget af at skildre efterladte steder, som vidner om et levet liv. Tomme rum med spor af liv fortæller glemte historier og prikker både til fantasien og til eksistentielle temaer om tid, forladthed og forgængelighed. Efterladt for altid eller blot for en stund? Der er ikke personer tilstede i billederne. Det menneskeskabte er kun tilstede i form af deres efterladenskaber.  Nogle værker forsøger også at lade fortid og nutid komplementere eller forstyrre hinanden ved, at nye og gamle elementer spiller op mod hinanden i billedet. Skønt klart figurativt i sin skildring af rum og rester af inventar, tvister Hanne Schmidt vinkler eller farvefelter med en næsten surrealistisk effekt. Disse formelle modsætninger: mellem det figurative og det abstrakte, det tyndt malede og det tyktflydende pastose, mellem nøgne rum og ophobninger af ting, mellem jordfarver og glødende kulører og mellem traditionelt perspektiv og skæve og surreelle forskydninger skaber på én gang ro og virker foruroligende på tilskueren. Hanne Schmidt er en spændende kunstner, som vi glæder os til at præsentere i Rådhushallen, hvor netop lysindfaldet fra de store vestvendte vinduer vil få liv i oliemalerierne. Hanne Schmidt vil være til stede ved ferniseringen, hvor Kunstforeningen byder på en lille forfriskning.

Udstillingen kan ses 24. maj til 27. juni 2019.

Nyhedsbrev marts 2019

Nyhedsbrev marts 2019 fra Kunstforeningen for Ringkøbing og Omegn/v formand Bent Kongshøj.

Opkrævning af kontingent for 2019:

Kontingentet er uændret 200,- kr. for personligt medlemskab (Unge under 25 halv pris = 100,- kr.). For foreninger og firmaer er prisen 300,- kr. Beløbet bedes indbetalt senest 31. marts 2019 på medlemskonto 78700006159110, og husk tydeligt navn !

Fra ferniseringen på Sofus Poulsens udstilling ”Postkort fra erindringen” i Rådhushallen. Udstillingen kan ses frem til 27. marts 2019.

 

”Fjerne ruder østerpå blusser op i gløden. Hededamme, bittesmå spejler aftenrøden”. Citatet er fra Jeppe Aakjærs kendte stemningsbeskrivelse af solnedgangen over heden, ’Stille hjerte, sol går ned’. Med de ord, som formanden og kunstneren sang sammen, blev vi i dén grad draget ind i den store samling af malerier i Sofus Poulsens udstilling i Rådhushallen, der bærer titlen ”Postkort fra erindringen.”

 Der er natur, der er belysninger, der er stemninger …. Og så er der hele tiden dette ”STILLE HJERTE”, som også er titlen på et af malerierne. Selv om vejret på Færøerne hele tiden er omskifteligt og ofte vildt, som vi også kender det her fra Vestkysten, så er der altid roen efter stormen, eftertænksomheden, plads til at gøre sig selv lille og hjertet stille. Og hvor Jeppe Aakjær maler med ord, kan Sofus Poulsen i sin præcise tolkning og overlegne farvebeherskelse give sine ”postkort” liv og føre os ind i Færøernes geografi, også gennem titlerne på malerierne.

Sofus Poulsen skaber gennem farvernes indbyrdes samspil sin fortolkning af den Færøske vilde natur. Det skiftende vejr kan somme tider virke kaotisk og overvældende, men det giver grobund for fantasien og nysgerrigheden. Genkendelig for enhver, der har besøgt Færøerne, en abstrakt naturalisme og på samme tid prosaiske sanseoplevelser. Tydeligt forankret i Cézannes og de franske impressionisters naturopfattelse. Og kunstneren nævnte selv en række færøske malere, han har ladet sig inspirere af.

Referat fra generalforsamlingen i Kunstforeningen for Ringkøbing og Omegn mandag 25. februar 2019: Se fanen Generalforsamling her på siden.

 

Nyhedsbrev Februar 2019

Kunstforeningen for Ringkøbing og Omegn.
Nyhedsbrev februar 2019 v/ formanden Bent Kongshøj.

Invitation til fernisering på kunstudstillingen ”Postkort fra erindringen” med den færøske maler Sofus Poulsen i Rådhushallen Ringkøbing lørdag den 2. februar 2019 kl. 14-15.30.

Sofus Poulsen er bosiddende i Ringkøbing og har malet og tegnet siden sin ungdom, portrætter og skildringer af omgivelserne. Han maler med olie, men også med akryl og akvarel. Har været illustrator og har undervist i billedkunst, tegning og kunsthistorie i 10 år.

Om sin malestil siger Sofus Poulsen: ”Mine billeder skabes gennem farvernes indbyrdes samspil, og fortolkning af den Færøske vilde natur. Det skiftende vejr kan somme tider virke kaotisk og overvældende. Men det giver grobund for fantasien og nysgerrigheden. Mine billeder er både abstrakt naturalisme og på samme tid prosaiske sanseoplevelser. Indtryk i en symbiose mellem en spontan maleproces og streng disciplin, forankret i Cézannes og de franske impressionisters naturopfattelse”

Færøske kunstnere, som har inspireret ham, er Villiam og Zacharias Heinesen, Jack Kampman, samt den kvindelige kunstner, Ruth Smith, såvel som en række (syd)danske malere.

Sofus Poulsen er repræsenteret i Galleri Sct. Gertrud i København med en årlig separat udstilling, og deltager i de store kunstmesser, senest Art Herning, og han har haft eget galleri i Torshavns bymidte i 10 år. 

Om udstillingen i Ringkøbing Rådhushal siger Sofus Poulsen: ”Jeg har valgt at kalde udstillingen for ’Postkort fra erindringen’. Mange af billederne er af stemninger, følelser og oplevelser af steder som ikke eksisterer længere. Men i stedet for at skrive om dette, så maler jeg. Hele tiden prøver jeg at huske tilbage på disse kostbare og flygtige øjeblikke, som påvirkede min kunstneriske udvikling. – Lykkelige øjeblikke, hvor det sete i et kort øjeblik blev forstået og forsigtigt lagt ned i erindringens grundvold, ja frosset ned, for så at blive tøet op igen. Jeg hørte engang en, som jeg kender, sige, at god kunst er et billede, man aldrig bliver færdig med at kikke på. Ligesom når man finder et gammelt postkort med sirlig skrift i kursiv, som begynder med disse ord: ’Kære xxx’ - Og i erindringen er man der så igen….”

Ferniseringen lørdag den 2. marts 2019 kl. 14 -15.30 er åben for alle og Kunstforeningen er vært ved en lille forfriskning. Udstillingen kan ses i Bibliotekets åbningstid frem til 27. marts d.a.